De CDA-fractie heeft bij monde van raadslid Margriet van de Vooren vragen gesteld over de sluiting van zorgrestaurant ‘Bij de Tijd’. Zorgaanbieder De Bilthuysen wil om financiële redenen het zorgrestaurant sluiten, dit betekent dat de vaste gasten, die veelal in aanleunwoningen wonen, een nieuwe ontmoetingsplek moeten vinden.

Uitzending Oog op de Bilt

Margriet van de Vooren met gebruikers en omwonenden van Bij de Tijd