De Biltse Aanpak voor een lokaal sociaal domein

Op initiatief van het CDA heeft de gemeenteraad gesproken over het grip krijgen op het sociaal domein. Structureel zijn verbeteringen nodig en daarvoor hebben we de samenleving nodig. En juíst nu is onze samenleving sterker dan ooit tevoren. En daar ligt wat betreft het CDA dan ook de oplossing. Eerst kijken naar voorliggende voorzieningen, initiatieven die er al zijn. Organisaties als een WVT, Samen voor De Bilt en HandjeHelpen zijn niet weg te denken uit onze gemeente. Versterk die samenwerking en benut waar zij goed in zijn. Samen zorgen voor een sociaal domein dat financieel geen verrassingen geeft. En waar zorg dichtbij in de wijk of dorp de standaard is. De eigen Biltse aanpak naar een lokaal sociaal domein!

Margriet van de Vooren – Fractiespecialist Sociaal Domein

Ik ben Margriet en ik ben raadslid in onze gemeente namens het CDA De Bilt. Als christendemocraat ga ik uit van eigen kracht zoals verwoord in de vier uitgangspunten van het CDA, die opnieuw inhoud hebben gekregen in de toekomstvisie van de partij: ‘Zij aan Zij’. Met deze visie in de hand wil ik het sociaal domein in De Bilt verbeteren. Daarmee onderschrijf ik dat we uitgaan van gedeelde waarden en normen zoals omzien naar elkaar, waar ieder mens ertoe doet, waar polarisatie en discriminatie geen plaats hebben, en waar we uitgaan van verbinding met elkaar.
Omdat wij in onze gemeente De Bilt graag willen dat u de zorg krijgt die u nodig heeft en onze samenleving wordt betrokken bij de uitdagingen in het sociaal domein sta ik als fractiespecialist tot uw beschikking. Heeft u een vraag, komt u er niet uit met de gemeente of heeft u zorgen, neem dan gerust contact met mij op. U kunt mij bereiken op 06-17118167. Mocht ik niet opnemen spreek dan gerust in dan bel ik u terug. U mag mij ook mailen op m.vandevooren@debilt.nl

Bijdrage Commissievergadering 12 mei 2020: Agenderingsverzoek CDA betreffende Sociaal Domein

De aanleiding van dit agenderingsverzoek is de brief in maart dit jaar met de mededeling van het tekort van 950.000 euro over 2019. Achteraf een mededeling van zulke grote tekorten krijgen daar kunnen we als raad helemaal niets meer mee, en dit zou dus niet meer mogen gebeuren. Om deze reden heeft de CDA fractie een agenderingsverzoek geschreven om met de raad te overleggen hoe we grip krijgen op de uitgaven in het sociaal domein.

Sinds maart hebben we niet stil gezeten. Met een informele groep raadsleden zijn we om de digitale tafel gegaan om allerlei onderwerpen vanuit het sociaal domein met elkaar te bespreken waar het mogelijk aan schort in onze gemeente. Waardevolle gesprekken waar wij de fracties D’66, GroenLinks, fractie Brouwer, PvdA en VVD dankbaar voor zijn. Met elkaar hebben we de onderwerpen en onze zienswijzen hierop in een e-mail verwoord. Een e-mail die waardevolle input geeft voor ons gesprek vanavond.

Doel van dit gesprek is wat ons betreft dan ook tweeledig. We willen onderwerpen bespreken om meer grip te krijgen op de financiën. Daarnaast willen we het hebben over verbeteringen in het sociaal domein die de situatie structureel beter maken. Het resultaat van de avond is dan ook, wat ons betreft, een lijst onderwerpen met een ieder zijn opvatting daarover. Na vanavond zullen alle fractiespecialisten sociaal domein uitgenodigd worden om een motie te maken met het verzoek aan het college voor verdere uitwerking. Deze wordt in de raadsvergadering van mei ter besluitvorming neergelegd.

Terug naar het agenderingsverzoek. Het huishoudboekje sociaal domein is niet op orde. Maar als we grip krijgen op de uitgaven, wat besparen we dan? Is een veelgehoorde vraag afgelopen weken. Heb je zelf schulden, ben je je baan kwijt, of is het een dubbeltje op z’n kant. Dan zal iedere budgetcoach of financieel adviseur hetzelfde zeggen: inzicht inzicht inzicht. Alleen wanneer je inzicht hebt kan je realistisch en structureel besparen. Als we alleen al naar jeugdhulp kijken hebben we wellicht al de kern van het probleem te pakken. 70% van de verwijzingen gebeurt door huisartsen. En dat doen ze met de beste bedoelingen en goede zorg. Maar wellicht was er ook een voorliggende voorziening beschikbaar, hadden we maar inzicht, dan konden we sturen. Bij Wmo blijft het een black box. Het abonnementstarief, de vergrijzing, p maal q, allemaal redenen waardoor er een tekort is ontstaan. Maar geen van de mogelijke oorzaken is opeens ontstaan, als we door het jaar heen inzicht hadden, waren we afgelopen maart niet verrast. Niemand is aangeslagen bij de groei in aanvragen en dat we daarmee op een tekort afstevenden, de ambtenaren niet en de toegangsorganisatie Mens niet. Hadden we maar inzicht, dan konden we sturen. Een budgetplafond voor de toegangsorganisaties lijkt ons niet meer dan logisch. Als je in september/oktober als toegangsorganisatie boven je plafond uit komt, moet je langs de gemeente. En de gemeente wordt in staat gesteld om het stuur weer in handen te pakken, en de vraag te stellen: hoe komt dat dan? En wat gaan we eraan doen? Met dat inzicht, kunnen we sturen.

Waar ligt wat het CDA betreft de oplossing? In de belangrijkste boodschap in het agenderingsverzoek: de zorg voor elkaar ligt in onze samenleving. Hoeveel mooie initiatieven zijn er niet ontstaan in deze crisis? Inwoners die zich met elkaar inzetten en oog hebben voor elkaar. Onze samenleving is sterker dan ooit tevoren. En daar ligt wat betreft het CDA dan ook de oplossing. Eerst kijken naar voorliggende voorzieningen, initiatieven die er al zijn, in plaats van direct ondersteuning of zorg te bieden met dure fte’s. Organisaties als een WVT en HandjeHelpen zijn niet weg te denken uit onze gemeente. Versterk die samenwerking en benut waar zij goed in zijn. Daar moet echt veel meer aandacht voor komen. Niet nieuwe subsidies verstrekken maar weten wat je aan elkaar hebt. En dan zullen we er ook achter komen dat we veel zaken dubbel doen, en dat we niet optimaal gebruik maken van hetgeen een organisatie echt goed in is. De portefeuillehouder financiën had al met ons afgesproken dat er ook in het sociaal domein tenders zouden plaatsvinden, wij hebben het nog niet gezien. MENS is hartstikke goed in preventieve taken, laat hun dat dan ook primair doen. Laten we toe werken naar één sociaal team die de sociale kaart optimaal benut. In nauwe samenwerking met de samenleving.

Tot slot wil ik aandacht vragen om zorg dichtbij inwoners te organiseren. Ik heb hier twee jaar geleden ook al aandacht voor gevraagd. Zorg dichtbij in je wijk of dorp. Gelukkig heeft het college een wijkmonitor voor Wmo en jeugdhulp. Monitoren per wijk doe je logischerwijs alleen als je je aanpak gaat afstemmen op een wijk. Mevrouw Brouwer heeft een goed voorbeeld van Pijnacker gedeeld over een eigen aanpak. Ik weet dat GroenLinks een voorstel heeft om data analyse te vertalen naar een aanpak dus zal niet het gras voor de voeten weg maaien. Alleen dat wij nogmaals benadrukken dat we met een Biltse aanpak komen waarbij zorg dichtbij in de wijk centraal staat.

Raadsvergadering 28 mei 2020: Motie Bouwstenen Biltse Aanpak Sociaal Domein
Handje Helpen, de WVT, tafeltje dekje, de voedselbank, Samen voor De Bilt. Zij en al die andere organisaties, met al hun vrijwilligers, zijn het fundament van het lokaal sociaal domein, de samenleving zelf.
Op initiatief van het CDA hebben we als raadsleden een goed gesprek gehad over grip krijgen op het sociaal domein. Tijdens ons agenderingsverzoek gaf ik al aan dat juist díe organisaties én onze inwoners die omkijken naar elkaar, onmisbaar zijn voor onze gemeente De Bilt. De motie die door de werkgroep is opgesteld draagt bij aan de basis op orde brengen. Van daaruit kunnen we, met de Biltse samenleving, noodzakelijke vervolgstappen zetten.
Naar een lokaal sociaal domein die financieel geen verrassingen geeft. En waar zorg dichtbij in de wijk of dorp de standaard is. De eigen Biltse aanpak.