Margriet van de Vooren

Raadslid                                                            

Naam: Margriet van de Vooren
Geboortejaar: 1987
Woonplaats: Bilthoven
Professie: Bestuurskundige
Nevenfuncties: Bestuurslid CDA-Vrouwen

Persoonlijk:

Mijn vrouw en ik wonen in een knusse jaren’30 woning in de wijk Brandenburg in Bilthoven. We wonen daar met onze kinderen Filémon en Mathilde.

 In 2002 ben ik lid geworden van het CDA. Al snel ben ik actief geworden bij de CDA jongeren. Daarna ben ik bestuurslid geweest bij de landelijke vrouwenafdeling, deed allerhande activiteiten en cursussen, en ben kandidaat voor de Tweede Kamer geweest (een leuke ervaring!). In de tussentijd werd ik in mijn vorige gemeente raadslid en ben ik dat nu weer, dat maakt dat ik in totaal alweer bijna 10 jaar raadslid ben. Ik vind het heel belangrijk dat mijn partij mensen insluit. Hoe je ook bent, je mag er zijn. En ik vind het mooi dat we dezelfde waarden delen, zoals solidariteit, rentmeesterschap (voor een mooie wereld), gerechtigheid en oog hebben voor al die verschillende unieke mensen. Met elkaar ga je in gesprek over hoe je deze waarden in de praktijk handen en voeten geeft. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar aan het eind van de avond kan je met een brede lach elkaar in de ogen aankijken.

In mijn dagelijks leven werk ik voor de gemeente Vijfheerenlanden als beleidsadviseur Sociaal Domein. Op dit moment heb ik de beleidsterreinen Beschermd Wonen en GGZ onder mij. Daarnaast ben ik projectleider Maatschappelijke Diensttijd. Samen met de inwoners nieuwe plannen en ideeën uitwerken vind ik superleuk om te doen. Ik draai dan ook veel projecten/pilots. De Maatschappelijke Diensttijd hebben we sinds kort bijvoorbeeld uitgebreid met flexibele huisvesting voor jongeren. Ook andere kwetsbare inwoners passende huisvesting bieden vind ik een mooie uitdaging. Zo is er genoeg dat mijn werk extra waardevol maakt.

Als raadslid sta je dicht bij inwoners. Ik geniet als ik daadwerkelijk iets voor inwoners kan betekenen door met iets creatiefs te komen wat echt het verschil maakt. Ik ben een echte doener. In onze gemeente richt ik mij op het Sociaal Domein. De focus ligt nu vooral op de financiën, terwijl het juist moet gaan over passende ondersteuning. Maatwerk mogelijk maken en toch als gemeente regie voeren zodat goede zorg geboden wordt. Daarvoor is het heel belangrijk te horen wat er leeft bij inwoners. Wilt u uw verhaal aan mij vertellen of langskomen op onze fractie? Laat het mij weten op m.vandevooren@debilt.nl

Margriet van de Vooren

Raadslid CDA de Bilt