De gemeente De Bilt gaat dit jaar nog beginnen met een lokale versie van de basisbaan voor mensen met een bijstandsuitkering. Via de pilot ‘BasisMaatWerk’ kunnen tien deelnemers vrijwillig en met behoud van uitkering werkervaring opdoen door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten. Aanleiding voor het experiment vormden eerdere raadsvragen van zes fracties (Beter De Bilt, CDA, D66, Fractie Brouwer, GroenLinks en PvdA).

De deelnemers aan de pilot worden straks intensief begeleid en ontvangen een training op maat. Dat gebeurt in samenwerking met MENS De Bilt/Kansrijk Vrijwilligerswerk, Samen voor De Bilt en de BIGA Groep. Daarnaast maakt de gemeente het voor vier leerplichtige statushouders mogelijk om het leerwerktraject ‘Taal+Beroep=Werk’ te volgen inclusief een inburgeringsprogramma als opstap naar een betaalde baan. Het is de bedoeling dat het ‘BasisMaatWerk’ na evaluatie van de pilot wordt uitgerold naar andere gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht.

Het idee van de Basisbaan is afkomstig uit het rapport ‘Het betere werk’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR).