Hier vindt u een (niet uitputtend) overzicht van relevante moties, amendementen en schriftelijke vragen die zijn opgesteld door, of mede opgesteld door de CDA-fractie. Een extra toelichting staat vaak in de desbetreffende nieuwsberichten.

Gemeenteraad 21 februari 2019:
Amendement Werkgroep sociaal domein
Motie vereenvoudiging aanvraag vergunningen evenementen van vrijwilligers

Schriftelijke vragen september 2018:
Vraag over bomenkap in de Korhoenlaan
Vraag over afvalcontainers en kunst onder het viaduct Hollandsche Rading

Coalitieakkoord ‘Samen werken aan een topklimaat’

Gemeenteraad 29 maart 2018:
Beschouwing op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraad 25 januari 2018:
Motie Nieuwe kans voor Het Lichtruim

Schriftelijke vraag januari 2018:
Vraag over opruimen takken en bomen na stormschade

Gemeenteraad 9 november 2017:
Bijdrage Begrotingsraad
Amendement Vergoeding voerkosten kinderboerderijen
Motie draagvlakonderzoek (wind)energie
Motie prioriteit sporthal H.F. Witte Centrum in nieuwe grond- en vastgoedbeleid

Gemeenteraad 22 juni 2017:
Motie verlaging OZB-tarief

Gemeenteraad 28 mei 2017:
Bijdrage en motie agendapunt Voorstel Zondagopenstelling winkels
Bijdrage en motie agendapunt Renovatie/Nieuwbouw sporthal H.F. Witte Centrum

Gemeenteraad 20 april 2017:
Motie Verkeerscirculatieplan bij Corridor Soestdijkseweg-Zuid

Schriftelijke vraag april 2017:
Vraag over Varianten Verkeerscirculatieplan De Bilt

Gemeenteraad 30 maart 2017:
Tekst agendapunt Notitie Gemeentelijke armoedebeleid 2017
Motie Met spoed bouwen sociale huurwoningen nabij locatie H.F. Witte Centrum
Motie (ingetrokken) Renovatie c.q. Nieuwbouw Sporthal H.F. Witte Centrum

Schriftelijke vraag maart 2017:
Vragen en antwoorden over Verkiezingsborden

Gemeenteraad 22 december 2016:
Tekst en motie agendapunt Uitgangspunten gemeentelijk armoedebeleid
Tekst agendapunt Onderwijsachterstanden
Tekst agendapunt Tijdelijke Huisvesting
Tekst agendapunt Interpellatie WMO
Vragen en antwoorden m.b.t. verkeerssituatie Blauwkapelseweg

Gemeenteraad 3 november 2016 (Begroting 2017):
Tekst en motie agendapunt Begroting

Gemeenteraad 29 september 2016:
Tekst en amendement agendapunt Aanpassen Afvalinzameling

Gemeenteraad 23 juni 2016 (Jaarrekening&Kadernota):
Tekst agendapunt Jaarrekening
Tekst agendapunt Kadernota 2017-2020

Gemeenteraad 26 mei 2016:
Tekst agendapunt Detailhandels- en horecabeleid
Voorstel vreemd aan de agenda Tijdelijke huisvesting statushouders

Gemeenteraad 21 april 2016:
Tekst en amendement agendapunt Initiatiefvoorstel zondagsopenstelling

Schriftelijke vraag april 2016:
Antwoord op vraag over Woonkostentoeslag

Gemeenteraad 31 maart 2016:
Tekst en motie agendapunt Transformatie-agenda Sociaal beleidsdomein 2016-2017
Tekst en motie agendapunt Notitie Cultuurbeleid De Bilt 2016-2020

Gemeenteraad 18 februari 2016:
Tekst en CDA-motie met betrekking tot vaststellen ambitieniveau speelruimten in gemeente De Bilt.

Gemeenteraad 28 januari 2016:
Tekst agendapunt Nota Jeugdhulp
Tekst agendapunt Gebiedsvisie De Bilt Zuid
Vraag: Invloed mogelijk theehuis Lage Vuursche op Maartensdijkseweg en ondernemers in gemeente De Bilt.

Gemeenteraad 18 december 2015:
Motie bij aandelenovername BIGA Groep

Gemeenteraad 26 november 2015:
Tekst agendapunt Afvalbeleid.
Tekst en CDA-motie met betrekking tot ontsluiting De Leijen tijdens 1,5 jaar werkzaamheden spoorwegovergang.

Begrotingsraad 5 november 2015:
Motie ten behoeve intensivering communicatie met dorpsraad Westbroek (aangenomen).
Motie ten behoeve behoud kinderboerderijen (unaniem aangenomen).
Teksten van Eerste en Tweede termijn CDA tijdens de raadsvergadering.

Schriftelijke vragen oktober 2015:
Antwoord op vraag over bereikbaarheid en veiligheid wijk De Leijen gedurende werkzaamheden spoorwegovergang.
Antwoord op vraag over aandacht voor gladheidsbestrijding bij fiets- en voetgangerstunnel station Bilthoven.
Antwoord op vraag over Eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning.
Antwoord op vraag over Jeugdhulpverlening.

2014:
CDA Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen maart 2014
Addendum Coalitieakkoord 31 oktober 2016