Vrijdagmiddag 17 december jongstleden leverde lijstrekker voor het CDA De Bilt-Maartensdijk Werner de Groot 150 kerststollen af bij de Voedselbank in de Bilt. De kerststollen voor deze gelegenheid speciaal in opdracht van het CDA door Bakkerij Bos te Maartensdijk gebakken, werden dankbaar in ontvangst genomen door Roelof de Boer, een vrijwilliger die al jaren actief is binnen de Voedselbank De Bilt. Roelof, die 10 jaar geleden zelf nog afnemer was van de Voedselbank vond het fantastisch de stollen te mogen aannemen en te kunnen doorgeven aan de families en gezinnen die structureel gebruik maken van de Voedselbank in onze gemeente.

Lijsttrekker Werner de Groot; “Betrokken inwoners versterken de onderlinge verbondenheid en als CDA vinden wij dat ook de politiek aan die versterking mee moet doen, zeker in deze tijd! We leven niet alleen voor onszelf, maar vooral ook met elkaar. Wie geraakt is door het lot van de ander, kan niet anders dan in beweging komen en dat geldt ook voor ons lokale CDA”.

Voedselbank de Bilt is er voor inwoners van de zes kernen van de gemeente de Bilt, namelijk Bilthoven, De Bilt, Maartensdijk, Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading. De vrijwilligers van Voedselbank De Bilt helpen wekelijks meer dan 125 huishoudens/gezinnen met voedselhulp. De afnemers zijn in financiële problemen geraakt en hebben wekelijks te weinig geld over om voedsel en kleding te kopen.

Wilt u trouwens zelf iets betekenen voor de Voedselbank hetzij financieel, hetzij in natura, kijk dan op de site van de Voedselbank De Bilt, te weten: https://voedselbankdebilt.nl