Relevante data in relatie tot de activiteiten van het CDA De Bilt-Maartensdijk

(U kunt altijd een afspraak met de fractie maken voor het fractiespreekuur, gebruikelijk op de dinsdagavond).

Voorlopig vinden er geen vergaderingen plaats

Donderdag 26 maart, 19.30 uur: Raadsvergadering

Dinsdag 14 april, 20.00 uur: Commissievergadering (Burger en Bestuur)
Donderdag 16 april, 20.00 uur: Commissievergadering (Openbare Ruimte)
Donderdag 23 april, 19.30 uur: Raadsvergadering