De heer S.C.C.M. Potters (Sjoerd) wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van gemeente De Bilt. De gemeenteraad van De Bilt heeft dit op 21 februari 2017 besloten. De heer Potters is momenteel Tweede Kamerlid voor de VVD.

De raad ziet in Sjoerd Potters een krachtige, gedreven en betrokken persoonlijkheid. Hij is bevlogen, resultaatgericht en heeft laten zien een echte verbinder te zijn. Hij toont zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen in het maatschappelijk krachtenveld en bij de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Hij is communicatief sterk en is zeer benaderbaar.

Achtergrond
De heer Potters is 43 jaar oud. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring en een groot netwerk in het openbaar bestuur. Hij was onder meer teammanager in de gemeente Helmond, afdelingshoofd in de Provincie Noord-Brabant, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Haaren, en wethouder in Waalwijk. Hij is vanaf 2012 Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Potters is jurist; hij studeerde Nederlands Recht.

Verbindend boegbeeld
De vertrouwenscommissie, bestaande uit tien raadsleden en adviseurs wethouder Mieras en de gemeentesecretaris, heeft in de afgelopen maanden de aanbeveling voorbereid op basis van de profielschets. ‘Wij zijn blij deze krachtige en betrokken persoon voor benoeming als burgemeester van De Bilt te kunnen voordragen ’, aldus Johan Slootweg, voorzitter van de vertrouwenscommissie. ‘De commissie acht hem zeer geschikt om de gemeente samen met de wethouders en raad te besturen’.

Benoeming
Met de aanbeveling van de heer Potters komt de afronding van de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester in zicht. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de commissaris van de Koning verzonden. De benoeming is definitief zodra het koninklijk besluit daartoe is getekend. De gemeenteraad hoopt dat de heer Potters per 4 april 2017 als nieuwe burgemeester van De Bilt kan worden benoemd.

Sjoerd Potters